Home  /   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Arnafee Comm. V.

Door gebruik van of toegang tot deze website te nemen gaat u volledig akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden:

PRIVACY POLICY
Algemeen

Arnafee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Wij gebruiken uw gegevens om u zo snel en zo accuraat mogelijk van antwoord te zijn en om offertes, bestellingen en andere overeenkomsten in zo goed mogelijke banen te leiden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Arnafee zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven en zal deze slechts aan derden ter beschikking stellen in de mate deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdrachten.

Arnafee gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  • Als u een contactformulier invult hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u op die wijze van antwoord te kunnen zijn.
  • Als u ons een opdracht doorgeeft, hebben wij bovendien ook uw adresgegevens en uw zakelijke coördinaten nodig.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om de communicatie met u vlot te laten verlopen en om u te informeren over de ontwikkeling van onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Arnafee verkoopt uw gegevens niet

Arnafee zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derde ter beschikking stellen indien zij betrokken dienen te worden bij het uitvoeren van uw opdrachten. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Arnafee gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies worden door ons niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker bij andere websites na te gaan. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt tijdens het surfen op onze website.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Arnafee, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Indien wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

DISCLAIMER

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker. Indien u specifiek of persoonlijk advies wenst, kan u steeds contact met ons opnemen.

Wij leveren grote inspanningen om de ter beschikking gestelde info zo volledig, zo juist en zo accuraat mogelijk te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie voordoen. Indien de verstrekte onformatie onjuistheden zou bevatten of indien de website onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten. Arnafee kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking gesteld wordt, kan u Arnafee contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging aangepast worden.

Arnafee geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website. Arnafee kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, zoals deze die het gevolg zijn van links of hyperlinks. Dit met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of gelijk welke ander gevolg bij de gebruiker.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van haar partners of andere derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Arnafee verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

EIGENDOMSRECHT

Arnafee verleent u toelating om de materialen op deze website uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten respecteert en alle eigendomsnotities opneemt.

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Arnafee.

BETALING

Facturen zijn te betalen via overschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum op rekening BE71 3630 8390 7969 (ING). De bijzondere betalingsvoorwaarden worden vermeld op de factuur.

PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op deze website zijn uitsluitend voor handelaars, handelsvennootschappen of gelijkgestelden en zijn exlusief BTW.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Arnafee kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover Arnafee als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

ADRESINFORMATIE

Arnafee Comm. V.
Bleekhofstraat 66/2
2140 Borgerhout (Belgium)

E-mail: info@arnafee.be
tel: +(3)294 87 73

BTW-nr: BE0898.260.580
IBAN: BE71 3630 8390 7969 (ING)
BIC: BBRUBEBB

Zaakvoerder: Anneke Aerts